6500 kilometer fietsen met een peuter
Bestel

Onderzoek aan het UMCG

MS-Anders financiert verscheidene wetenschappelijke onderzoeken. Een van die onderzoeken heeft voorafgaand aan onze tocht onze aandacht getrokken, namelijk het onderzoek van dr. D. Chesik, dat hij verricht onder leiding van prof.dr. J.H.A. de Keyser aan het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Een voor MS patiënten belangwekkend onderzoek, waarmee het misschien mogelijk wordt nieuwe schade aan het zenuwstelsel te herstellen.

Wij zijn geraakt door de passie waarmee dr. Chesik in de MSinfo (een uitgave van MS-Anders) van maart 2008 heeft gesproken over dit onderzoek. Wij hebben ons ten doel gesteld voor dit onderzoek zoveel mogelijk sponsorgeld bijeen te fietsen.

Wat is MS?
MS, ofwel Multiple Sclerose, is een auto immuunziekte die het zenuwstelsel aantast. Er ontstaat littekenweefsel (leasies) doordat het beschermende omhulsel van de zenuwbanen (myeline) stelselmatig wordt afgebroken. Daardoor ontstaat in de zenuwbanen een soort ‘kortsluiting’ en komen signalen naar de verschillende lichaamsdelen vertraagd, vervormd of zelfs helemaal niet over. Met andere woorden, de communicatie tussen de hersenen en de andere delen van het lichaam gaat verloren, waardoor het vermogen te functioneren tijdelijk of blijvend verloren gaat.

De kern van het onderzoek
Dr. D. Chesik maakt deel uit van de disciplinegroep Neurologie van het UMCG. Onder leiding van prof. dr. J.H.A. de Keyser wordt onderzocht of vroege laesies nog te herstellen zijn via een groeifactor. Het gaat om insulin-like growth factor 1 (IGF-1). Deze groeifactor is in staat de cellen die de beschermende myeline aanmaken (de zogenaamde oligodendrocyten) en de zenuwbanen te beschermen en daarnaast de productie van myeline op gang te brengen. De disciplinegroep Neurologie van het UMCG heeft op haar vakgebied een internationale reputatie opgebouwd.

(deze informatie is ontleend aan de website van MS-Anders)

Copyright © 2014 Droomdoener